Lien he
cau lac bo tieng anh, effortless english, dao tao tieng anh, trung tam tieng anh, hoc tieng anh ha noi,tieng anh giao tiep, phuong phap hoc tieng anh scroll_lichkhaigiang.png
cau lac bo tieng anh, effortless english, dao tao tieng anh, trung tam tieng anh, hoc tieng anh ha noi,tieng anh giao tiep, phuong phap hoc tieng anh scroll_hoctienganhquaphim.png
kg-thang-12Slide thumbnail

HSK 4

Cấu trúc đề thi HSK 4

3 kỹ năng : nghe, đọc, viết, tổng 100 câu
Điểm đạt yêu cầu: 180 trở lên
NỘI DUNG THI PHẦN THI DẠNG BÀI SỐ LƯỢNG CÂU HỎI ĐIỂM THỜI GIAN THI
I. Nghe 第一部分
Phần 1
Phán đoán đúng sai 10
100điểm
30
  第二部分
Phần 2
Chọn đáp án đúng c 15
  第三部分
Phần 3
Nghe đoạn văn hoặc hội thoại chọn đáp án đúng cho câu hỏi 20
           
II. Đọc 第一部分
Phần 1
Chọn từ điền trống 10
100điểm
40
  第二部分
Phần 2
Sắp xếp 3 câu thành đoạn 10
  第三部分
Phần 3
Đọc đoạn văn, chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi 20
           
III. Viết 第一部分
Phần 1
Sắp xếp thành 1 câu với từ cho sẵn 10
100điểm
25
  第二部分
Phần 2
Đặt câu với từ cho sẵn và tranh 5
Tổng     100 300 điểm 95 phút

 

Bản quyền thuộc về Tiếng Trung Như Ý - 2015