Lien he
cau lac bo tieng anh, effortless english, dao tao tieng anh, trung tam tieng anh, hoc tieng anh ha noi,tieng anh giao tiep, phuong phap hoc tieng anh scroll_lichkhaigiang.png
cau lac bo tieng anh, effortless english, dao tao tieng anh, trung tam tieng anh, hoc tieng anh ha noi,tieng anh giao tiep, phuong phap hoc tieng anh scroll_hoctienganhquaphim.png
kg-thang-12Slide thumbnail

HSK 5

Cấu trúc đề thi HSK 5

3 kỹ năng : nghe, đọc, viết, tổng 100 câu
Điểm đạt yêu cầu: 180 trở lên
NỘI DUNG THI PHẦN THI DẠNG BÀI SỐ LƯỢNG CÂU HỎI ĐIỂM THỜI GIAN THI
I. Nghe 第一部分
Phần 1
Nghe hội thoại 2 câu và chọn đáp án đúng 20
100điểm
30
  第二部分
Phần 2
Nghe hội thoại 4-5 câu chọn đáp án đúng 25
           
II. Đọc 第一部分
Phần 1
Chọn từ điền trống 15
100điểm
45
  第二部分
Phần 2
Chọn đáp án đúng với nội dung của đoạn văn 10
  第三部分
Phần 3
Đọc đoạn văn, chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi 20
           
III. Viết 第一部分
Phần 1
Sắp xếp thành 1 câu với từ cho sẵn 8
100điểm
40
 
第二部分
Phần 2
Viết đoạn văn 80 chữ với các từ cho sẵn hoặc 1 bức tranh 1
  Viết 1 đoạn văn 80 chữ với bức tranh cho sẵn 1    
Tổng     100 300 điểm 115 phút

 

Bản quyền thuộc về Tiếng Trung Như Ý - 2015