Lien he
cau lac bo tieng anh, effortless english, dao tao tieng anh, trung tam tieng anh, hoc tieng anh ha noi,tieng anh giao tiep, phuong phap hoc tieng anh scroll_lichkhaigiang.png
cau lac bo tieng anh, effortless english, dao tao tieng anh, trung tam tieng anh, hoc tieng anh ha noi,tieng anh giao tiep, phuong phap hoc tieng anh scroll_hoctienganhquaphim.png
kg-thang-12Slide thumbnail

HSK 6

Cấu trúc đề thi HSK 6

3 kỹ năng : nghe, đọc, viết, tổng 100 câu
Điểm đạt yêu cầu: 180 trở lên
NỘI DUNG THI PHẦN THI DẠNG BÀI SỐ LƯỢNG CÂU HỎI ĐIỂM THỜI GIAN THI
I. Nghe 第一部分
Phần 1
Nghe 1 đoạn hội thoại, chọn đáp án đúng với nội dung hội thoại 15
100điểm
35
  第二部分
Phần 2
3 đoạn phỏng vấn, sau mỗi đoạn có 5 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 4 đáp án. Chọn đáp án đúng cho câu hỏi 15
  第三部分
Phần 3
Nghe 1 số đoạn hội thoại hoặc đoạn văn, sau mỗi đoạn có vài câu hỏi, mỗi câu hỏi có 4 đáp án, chọn đáp án đúng 20
           
II. Đọc 第一部分
Phần 1
Chọn ra câu có lỗi sai 10
100điểm
50
  第二部分
Phần 2
Chọn từ điền trống 10
  第三部分
Phần 3
Chọn câu điền trống 10
  第四部分
Phần 4
Đọc đoạn văn, chọn đáp án đúng cho câu hỏi 20    
           
III. Viết 第一部分
Phần 1
Đọc 1 đoạn văn dài 1000 chữ ( 10 phút ), sau đó tóm tắt lại thành 400 chữ ( 35 phút) 1 100điểm 45
Tổng     101 300 điểm 130
Bản quyền thuộc về Tiếng Trung Như Ý - 2015