Lien he
cau lac bo tieng anh, effortless english, dao tao tieng anh, trung tam tieng anh, hoc tieng anh ha noi,tieng anh giao tiep, phuong phap hoc tieng anh scroll_lichkhaigiang.png
cau lac bo tieng anh, effortless english, dao tao tieng anh, trung tam tieng anh, hoc tieng anh ha noi,tieng anh giao tiep, phuong phap hoc tieng anh scroll_hoctienganhquaphim.png
back groundSlide thumbnail
khaigiang112016Slide thumbnail

Cách sử dụng phó từ tiếng Trung “Haishi” với nghĩa “tốt hơn”

Một trong những ý nghĩa khi sử dụng 还是 (háishì) là để thể hiện ý kiến “tốt hơn là…”  hay “ tốt hơn nếu…”. Tiếng Trung Như Ý xin gửi tới các bạn đang tự học tiếng Trung cách sử dụng phó từ tiếng Trung 还是 (háishì) trong bài này nhé!

Cách sử dụng phó từ "Haishi" với nghĩa “tốt hơn”
Cách sử dụng phó từ “Haishi” với nghĩa “tốt hơn”

Cấu trúc

还是 như một phó từ có thể diễn tả “có tốt hơn” hay “nó sẽ là tốt hơn để”. Ý kiến được đưa ra bởi người nói khi gặp một số vấn đề và sau khi xem xét nó, cuối cùng đã đi đến một quyết định. Việc nói ra quyết định này thường sẽ sử dụng 还是, và nó thường đứng trước động từ hoặc chủ ngữ.

  • Chủ ngữ + 还是 + Động từ + 吧

吧 thường được đặt sau cùng trong cấu trúc này bởi nó biểu thị một sự gợi ý.

Ví dụ

  • 你 不 会, 还是 我 做 吧。

Nǐ bù huì, háishì wǒ zuò ba.

Bạn không biết, tốt hơn là để tôi làm đi.

  • 我 饿 了,我们 还是 先 吃饭 吧。

Wǒ èle, wǒmen háishì xiān chīfàn ba.

Tôi đó rồi, tốt hơn là chúng ta đi ăn bây giờ .

  • 这里 太 脏 了, 我们 还是 走 吧。

Zhèlǐ tài zàngle, wǒmen háishì zǒu ba.

Ở trong này bẩn quá, chúng ta tốt hơn nên đi thôi.

  • 还是 现在 就 跟 我 说 吧。

háishì xiànzài jiù gēn wǒ shuō ba.

Bạn tốt hơn nên nói với tôi bây giờ đi

  • 你 病 了 这么 长 时间,还是 去 医院 吧。

Nǐ bìngle zhème cháng shíjiān, háishì qù yīyuàn ba.

Bạn đã bị bệnh trong một thời gian dài như vậy., tốt hơn thì bạn nên đi khám bác sĩ đi.

>> Cách sử dụng Giới từ tiếng Trung 比 (bǐ ) trong câu so sánh

>> Tự học tiếng Trung: Sử dụng phó từ 差不多và  差很多

>> Phó từ tiếng Trung 尽量 (jìnliàng )- cố gắng, hết sức

>> Phó từ tiếng Trung 却 (què)- trái lại, ngược lại

Tiếng Trung Như Ý – Giúp bạn vững bước vươn tới thành công

Website: www.tiengtrungnhuy.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/TiengTrungNhuY

Hotline: 098.873.1387

Bình luận

bình luận

Bản quyền thuộc về Tiếng Trung Như Ý - 2015