Lien he
cau lac bo tieng anh, effortless english, dao tao tieng anh, trung tam tieng anh, hoc tieng anh ha noi,tieng anh giao tiep, phuong phap hoc tieng anh scroll_lichkhaigiang.png
cau lac bo tieng anh, effortless english, dao tao tieng anh, trung tam tieng anh, hoc tieng anh ha noi,tieng anh giao tiep, phuong phap hoc tieng anh scroll_hoctienganhquaphim.png
back groundSlide thumbnail
khaigiang112016Slide thumbnail

Thành ngữ tiếng Trung về NGỰA (P1)

Tiếng Trung Như Ý tiếp tục gửi tới các bạn yêu thích tiếng Trung những câu thành ngữ tiếng Trung về Ngựa trong bài này. Hy vọng với những kiến thức mới này sẽ giúp ích cho bạn trong việc trau dồi, mở rộng kiến thức của mình cũng như việc tự học tiếng Trung được tốt hơn.

binh hang mã loạn

 1. 兵 荒 馬 亂/ 兵 荒 马 乱

(Bīnghuāngmǎluàn)

Binh hoang mã loạn

=> Người ngựa nhốn nháo

 1. 招 兵 買 馬/ 招 兵 买 马

(Zhāobīngmǎimǎ)

Chiêu binh mãi mã

=> Phát triển lực lượng

 1. 單 槍 獨 馬/ 单 枪 独 马

(Dān qiāng dú mǎ)

Đơn thương độc mã

=> Chỉ một mình

 1. 下 馬 看 花/ 下 马 看 花

(Xiàmǎ kàn huā)

Hạ mã khán hoa

=> Quan sát kỹ lưỡng

 1. 下 馬 傾 蓋/ 下 马 倾 盖

(Xiàmǎ qīng gài)

Hạ mã khuynh cái

=> Xuống ngựa nghiêng lọng

 1. 害 群 之 馬/ 害 群 之 马

(Hàiqúnzhīmǎ)

Hại quần chi mã

=> Con sâu làm rầu nồi canh

 1. 汗 馬 功 勞/ 汗 马 功 劳

(Hànmǎgōngláo)

Hãn mã công lao

=> Công sức chiến đấu

 1. 騎 馬 找 馬/ 骑 马 找 马

(Qímǎ zhǎo mǎ)

Kỵ mã trảo mã

=> Đứng núi nầy, trông núi nọ

 1. 快 馬 加 鞭/ 快 马 加 鞭

(Kuàimǎjiābiān)

Khoái mã gia tiên

=> Ngựa nhanh thêm roi

 1. 犬 馬 之 勞/ 犬 马 之 劳

(Quǎnmǎ zhī láo)

Khuyển mã chi lao

=> Cúc cung tận tụy

 1. 老 馬 識 途/ 老 马 识 途

(Lǎo mǎ shì tú)

Lão mã thức đồ

=> Ngựa già thuộc (quen) đường

 1. 厲 兵 秣 馬/ 厉 兵 秣 马

(Lìbīngmòmǎ)

Lệ binh mạt mã

=> Sẵn sàng chiến đấu

 1. 路 遙 知 馬 力, 事 久 見 人 心/ 路 遥 知 马 力, 事 久 见 人 心

(Lù yáo zhī mǎlì, shì jiǔ jiàn rénxīn)

Lộ dao tri mã lực, sự cữu kiến nhân tâm

=> Đường xa mới biết sức ngựa, việc lâu mới thấy lòng người

Thành ngữ tiếng Trung: Quan hệ con người

Thành ngữ tiếng Trung: Việc học hành, lập nghiệp

Tiếng Trung Như Ý – Giúp bạn vững bước vươn tới thành công

Website: www.tiengtrungnhuy.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/TiengTrungNhuY

Hotline: 098.873.1387

Bình luận

bình luận

Bản quyền thuộc về Tiếng Trung Như Ý - 2015