Lien he
cau lac bo tieng anh, effortless english, dao tao tieng anh, trung tam tieng anh, hoc tieng anh ha noi,tieng anh giao tiep, phuong phap hoc tieng anh scroll_lichkhaigiang.png
cau lac bo tieng anh, effortless english, dao tao tieng anh, trung tam tieng anh, hoc tieng anh ha noi,tieng anh giao tiep, phuong phap hoc tieng anh scroll_hoctienganhquaphim.png
back groundSlide thumbnail
khaigiang112016Slide thumbnail

Cách nói “Không bao giờ….(làm gì)… một lần nữa” với phó từ tiếng Trung “zàiyěbù”

Đôi khi bạn có thể làm điều gì đó hoặc kinh nghiệm về một cái gì đó mà bạn không bao giờ muốn làm lại lần nữa. Làm thế nào để chúng ta bày tỏ điều đó theo tiếng Trung Quốc? Một trong những cách là sử dụng phó từ tiếng Trung 再 也不 (zàiyěbù)!

Cách nói "Không bao giờ….(làm gì)... một lần nữa" với phó từ tiếng Trung "zàiyěbù"
Cách nói “Không bao giờ….(làm gì)… một lần nữa” với phó từ tiếng Trung “zàiyěbù”

Cấu trúc

Để thể hiện một cái gì đó mà sẽ không bao giờ được thực hiện một lần nữa, hoặc không bao giờ xảy ra một lần nữa, bạn có thể sử dụng cấu trúc này:

  • Chủ ngữ + 再 也不 + Động từ + Tân ngữ + 了

*Chú ý: 了 được sử dụng – trong trường hợp này đó là câu 了. Đây là bởi vì nó đang nhắc tới trường hợp mà các hành động sẽ không được thực hiện.

Ví dụ

  • 昨天 晚上 太 丢脸 了,我 再也不 喝 酒 了。

Zuótiān wǎnshang tài diūliǎnle, wǒ zài yě bù hējiǔle.

Đêm qua thật là đáng xấu hổ. Tôi sẽ không bao giờ uống rượu nữa.

  • 再也不 说谎 了。

zài yě bù shuōhuǎngle.

Tôi không bao giờ nói dối nữa.

  • 再也不 想 看 到 你 了。

zài yě bù xiǎng kàn dào nǐ le.

Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy bạn nữa.

  • 他 骗 了 我 这么 多 次, 我 再也不 会 相信 他 了。

Tā piàn le wǒ zhème duō cì, wǒ zài yě bù néng xiāngxìn tā le.

Anh ta đã lừa dối tôi rất nhiều lần ,  tôi sẽ không bao giờ tin anh ta nữa.

  • 她 的 腿 受伤 以后,就 再也不 能 跳舞 了 。

Tā de tuǐ shòushāng yǐhòu, jiù zài yě bù tiàowǔ le.

Sau khi chân cô bị thương, cô ấy  không bao giờ có thể nhảy nữa.

>> Cách sử dụng Giới từ tiếng Trung 比 (bǐ ) trong câu so sánh

>> Cách sử dụng phó từ tiếng Trung “Haishi” với nghĩa “tốt hơn”

>> Phó từ tiếng Trung “jīhū” với nghĩa “gần…”

Tiếng Trung Như Ý – Giúp bạn vững bước vươn tới thành công

Website: www.tiengtrungnhuy.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/TiengTrungNhuY

Hotline: 098.873.1387

Bình luận

bình luận

Bản quyền thuộc về Tiếng Trung Như Ý - 2015